Wat zijn de onderdelen van een databasetabel?

kolommen

Kolommen bevatten informatie van verschillende typen, zoals nummers, namen en datums.

archief

In een record of rij wordt een afzonderlijk gedeelte met informatie opgeslagen. Een tabel met 'werknemers' kan bijvoorbeeld rijen bevatten die specifieke informatie over de verschillende werknemers bevatten.

index

De indexen in de databasetabel helpen u te vinden in de rijen die u zoekt.

controls

De bedieningselementen van een databasetabel bevestigen of de gegevens geldig zijn of niet. Sommige besturingselementen zijn beperkingen, standaardwaarden en gebeurtenistriggers.

doordringen

Een tabel is een databaseobject. Een database kan een of meer tabellen bevatten.

Interessante Artikelen