Wat is PCM-geluid?

Pulscodemodulatie

Pulscodemodulatie (PCM) vertegenwoordigt analoge signalen in digitaal formaat. PCM is de standaard voor audio in computers en wordt ook gebruikt in de audio-CD-indeling. Het audio-CD-formaat wordt "red-book" genoemd en is eigendom van Royal Philips Electronics, Inc., eenvoudigweg Philips genoemd en moet door hen worden geautoriseerd om te kunnen worden gebruikt. Gekwantificeerd in numerieke code, meestal binair, begint de PCM als analoge signalen die op grootte worden bemonsterd en vervolgens worden geconverteerd.

PCM-geschiedenis

In 1939 werd de PCM oorspronkelijk afgeleid als een methode voor het verzenden van digitale signalen via analoge systemen. Vervolgens werd geverifieerd dat de methode goed werkte in omgekeerde richting (het verzenden van analoge signalen via digitale systemen). Het waren de Canadezen die in 1949 de eerste PCM-radio produceerden. Het eerste gebruik van de PCM kwam via de telegraafsystemen. Tegenwoordig wordt PCM gebruikt om audiobitstreams te coderen.

PCM-vocabulaire

Het vocabulaire dat wordt gebruikt in de beschrijving van PCM varieert volgens de gebruikte kwantificatietechnieken. Hier zijn enkele van de meest voorkomende termen: Puls: dit zijn de elektrische transmissiepulsen; Modulatie: het is het proces van het variëren van de karakteristieken van de signalen om de informatie te verzenden; Demodulatie: outputproductie of gegevens van het modulatieproces; Bemonstering: reductie van een continu signaal tot een discreet signaal dat resulteert in een reeks waarden op basis van een tijdstip.

PCM-kwantificatie

De methoden om PCM te bereiken variëren afhankelijk van kwantisatie of signaalverwerking. Kwantificatietechnieken zijn gebaseerd op wiskundige processen zoals logaritmisch, lineair en adaptief. Elke regelt de signaalverwerking volgens zijn eigen set regels. In audio wordt een niet-gecomprimeerd proces van een lineair signaal gebruikt. Bemonsteringsfrequenties voor audio variëren voor CD's en voor audioprogrammering. Hogere bandbreedte betekent hogere bemonsteringssnelheden. Telefonie heeft een lagere bandbreedte en maakt gebruik van een niet-lineair signaalproces.

Nieuwe horizonten voor de PCM

Videoformaten gebruiken meestal geen PCM-soundtracks vanwege de behoefte aan hoge bitsnelheden, dus PCM wordt niet gebruikt voor formaten zoals DVD of DVR. Het blu-ray-formaat kan echter af en toe een volledige PCM-soundtrack ondersteunen. Dit is afhankelijk van de lengte en grootte van de soundtrack.

Interessante Artikelen