Tekst- en titeloverlays toevoegen in Adobe Premiere

Stap 1

Open het videoproject waaraan u tekst- of titeloverlays wilt toevoegen.

Stap 2

Klik op de tijdlijn waar u de tekst wilt toevoegen. De achtergrond van uw tekst is het videoframe waarop u hebt geklikt.

Stap 3

Maak een nieuwe titel door op het pictogram "Nieuw" onderaan het Project-menu aan de linkerkant van het scherm te klikken. Het pictogram bestaat uit twee vakken, een voor het andere. Selecteer "Nieuwe titel" in het vervolgkeuzemenu dat verschijnt.

Stap 4

Wijs een naam toe aan de titel en klik op 'OK'. De titeleditor opent een nieuw venster.

Stap 5

Selecteer een tekstgereedschap op de werkbalk. Kies het normale "T" -pictogram om de stijl voor de standaardtekst van links naar rechts of de "T" te kiezen, met een pijl-omlaag om de verticale tekst te schrijven. Er is ook een "T" met een diagonale pijl om langs een pad te schrijven. Om dit te gebruiken, tekent u een gebogen of gevormde lijn met het gereedschap Potlood en kiest u vervolgens het pictogram met de diagonale "T" en klikt u op de vorm om langs het pad te schrijven.

Stap 6

Typ de tekst of titel die u wilt toevoegen. Terwijl u typt, ziet u twee rechthoekige randen: de buitenste rechthoek is het vergrendelde gebied voor een 16: 9-scherm en de binnenste rechthoek is het vergrendelde weergavegebied voor een 4: 3-scherm. Houd de titels binnen deze "vergrendelde" randen, want dit is het zichtbare gebied in het gebied van het televisiescherm.

Stap 7

Wijzig de kleur, het lettertype, de dekking, de grootte en de uitlijning met het menu Titeleigenschappen. De titeleigenschappen worden automatisch geopend wanneer een tekstgereedschap wordt geselecteerd.

Stap 8

Pas de acties in het menu Titelacties aan. Titelacties worden ook automatisch geopend wanneer een tekstgereedschap wordt geselecteerd. Bepaal hoe lang de titel op het scherm moet blijven en of u overgangen of speciale effecten wilt maken. De beschikbare effecten variƫren afhankelijk van de versie van Premiere.

Stap 9

Sla de wijzigingen op door op de toets "Besturing" en "S" te drukken of door op "Bestand", "Opslaan" te klikken.

Interessante Artikelen