Tabellen maken in Illustrator

Tekstgebied opties

Stap 1

Selecteer het gereedschap "Tekst".

Stap 2

Teken een rechthoek op de werktafel om het gebied van de tekst weer te geven.

Stap 3

Klik op het menu "Tekst". Selecteer "Tekstgebiedopties".

Stap 4

Schakel het selectievakje "Voorbeeld" in. Pas het aantal "rijen" en "kolommen" aan en configureer de spaties en afstanden.

Stap 5

Voer de tekst van de tabel in. Stileer de tekst met behulp van het paneel "Alineastijlen" en "Tekststijlen". De tekst stroomt automatisch naar de volgende kolom wanneer u het einde van de eerste cel bereikt.

Stap 6

Stijl de tafel met behulp van de tekengereedschappen. Als u bijvoorbeeld lijnen tussen de kolommen wilt toevoegen, selecteert u het gereedschap "Lijnsegment" en tekent u een lijn tussen de kolommen.

Grid-tool

Stap 1

Klik enkele seconden op de tool "Lijnsegment" totdat de subtools verschijnen. Selecteer de optie "Raster" of raster.

Stap 2

Begin met het tekenen van het raster op de werktafel.

Stap 3

Houd de muisknop ingedrukt terwijl u op de pijl-omhoog drukt om het aantal rijen te verhogen of de pijl-omlaag om het aantal rijen te verlagen. Druk op de pijltoets "Links" om het aantal kolommen te vergroten en op de pijl "Rechts" om ze te verlagen.

Stap 4

Klik op het pictogram "Lijn" in het deelvenster Gereedschappen. Wijzig de kleur in "Zwart".

Stap 5

Selecteer het gereedschap "Tekst". Teken een rechthoek in de eerste cel. Voer de gewenste tekst in. Herhaal deze procedure voor de resterende cellen.

Kopie van andere programma's

Stap 1

Maak de tabel in het gewenste programma. Adobe InDesign is het meest compatibel met Illustrator, maar u kunt Excel, Word, Pages of een ander tekstverwerkingsprogramma gebruiken.

Stap 2

Kopieer de tabel.

Stap 3

Kies het gereedschap "Selectie" van Adobe Illustrator.

Stap 4

Klik in de werktafel. Klik op het menu "Bewerken" en selecteer de optie "Plakken".

Stap 5

Bewerk de tabel naar wens. Sommige extra informatie kan worden toegevoegd bij het kopiƫren van de tabel. Elke grenslijn die een cel omgeeft, wordt zijn eigen lijnsegment.

Interessante Artikelen