Hoe van centimeters naar inches te converteren in Excel

Stap 1

Open of maak een nieuwe spreadsheet in Microsoft Excel. Selecteer "Nieuw" in het menu "Bestand" of druk op "Ctrl + N" om de spreadsheet te maken.

Stap 2

Voer de waarde in van de centimeters die worden omgezet in cel "A1". Als u bijvoorbeeld 2, 54 centimeter wilt converteren naar inches, moet u de waarde "2, 54" invoeren in cel "A1".

Stap 3

Voer het volgende in cel "B1" in: = A1 / 2.54. Dit definieert de vergelijking die wordt gebruikt om centimeters om te zetten in inches. Het "=" symbool aan het begin van de regel definieert die cel als een functie. "A1" verwijst naar de cel die uw gegevens bevat. Het "/" symbool vertelt Excel om een ​​deling uit te voeren. De waarde "2, 54" is de standaard omrekeningskoers om centimeters naar inches te verplaatsen.

Stap 4

Druk op "Enter". Cel "B1" toont de waarde van centimeters geconverteerd naar inches. Aan het einde van het voorbeeld toont cel "A1" de waarde "2, 54" voor centimeters, terwijl cel "B1" de waarde "1" voor inches aangeeft.

Interessante Artikelen