Hoe tekens te converteren naar ASCII-codes in Java

Stap 1

Upload het NetBeans Integrated Development Environment (IDE) -pakket. Wanneer het programma wordt geladen, navigeert u naar "Nieuw / Nieuw project" en selecteert u "Java-toepassing" in de lijst aan de rechterkant van het scherm. Een nieuw broncodebestand verschijnt in de NetBeans-teksteditor. Dit bestand bevat een lege hoofdmethode.

Stap 2

Declareer een tekenvariabele en wijs er een letter aan toe. U kunt dit doen door de volgende regel tussen de haakjes van de hoofdmethode te schrijven:

char characterValue = 'B';

Stap 3

Converteer het karakter naar een ASCII-waarde en converteer het expliciet naar een geheel gegevenstype. Schrijf het volgende onder de vorige regel:

int asciiValue = (int) characterValue;

Stap 4

Druk het conversieresultaat af in het uitvoervenster met behulp van een "PrintIn" -functie, zoals deze:

System.out.println (asciiValue);

Stap 5

Voer het programma uit. De uitvoer hiervan is de ASCII-waarde voor de letter "B", die 66 is.

Stap 6

Vervang de "B" door een willekeurig teken dat u wilt converteren.

Interessante Artikelen