Hoe een video ingebed te houden in PowerPoint na het opslaan

Bewaar de video!

Stap 1

Eerst moet de ingesloten video de juiste indeling hebben. Zorg ervoor dat het een Windows-mediabestand (.wmv) is of de indeling .avi heeft. Bewaar de video op uw bureaublad om het eenvoudig in te sluiten.

Stap 2

Open uw PowerPoint-presentatie. Sluit uw video in met de opdrachten "Invoegen", "Films en geluiden" en "Film uit bestand". Blader naar het videobestand dat u op uw bureaublad hebt opgeslagen en klik op 'OK'.

Stap 3

Wanneer uw presentatie is voltooid, slaat u deze op als een verpakte presentatie met behulp van de opties "Bestand", "Opslaan als" en "PowerPoint-presentatie". Hiermee kun je het van de ene computer naar de andere verplaatsen, anders wordt de video alleen als link opgeslagen. Als u op de videolink op een andere computer klikt, wijst deze nergens naar, zelfs niet als er een vak verschijnt waar de video zou moeten staan, omdat de video oorspronkelijk niet op die computer was opgeslagen.

Stap 4

Open na het opslaan je voorverpakte bestand opnieuw op een andere computer om te controleren of de kopie werkt en de video is overgezet.

Interessante Artikelen