Gebruik PI in Excel

Stap 1

Klik op een cel waar u de functie naartoe wilt. Klik bijvoorbeeld op cel "A1".

Stap 2

Schrijf de formule in de cel, vervang π door de functie PI: = PI (). Als u bijvoorbeeld het gebied van de cirkel met een straal van 4 wilt zoeken, schrijft u in plaats van π 4 ^ 2 te schrijven: = PI () 4 ^ 2.

Stap 3

Druk op de toets "Enter". Voor Excel om het resultaat van zijn PI-functie te berekenen en het resultaat verschijnt in de cel.

Interessante Artikelen