Een overzicht maken in Microsoft Word

Stap 1

Start Microsoft Word en maak een nieuw document.

Stap 2

Selecteer het menu "Beeld" en klik op "Schema" om over te schakelen naar de schematische weergave. Houd er rekening mee dat wanneer u overschakelt naar de overzichtsweergave, u een werkbalk "schema" boven aan uw Word-document ziet.

Stap 3

Schrijf je titel in de eerste kogel. Druk op de toets "Enter" wanneer u klaar bent met het verplaatsen van de tweede schematitel.

Stap 4

Converteer een titel naar een ondertitel door te klikken op "Degraderen" in de werkbalk Schema terwijl de cursor op de zin of zin staat die u in een ondertitel wilt veranderen.

Stap 5

Breek een deel van de omtrek af naar de hoofdtekst van de tekst door op "Niveau omlaag naar tekst" te drukken in de omtrekwerkbalk, terwijl u de cursor op het deel van het profiel houdt dat u wilt degraderen.

Stap 6

Op zijn beurt maakt het een ondertitel in een spel door de cursor op die ondertitel te plaatsen en op "Promoten" of "Promoveren naar kop 1" te klikken in de werkbalk Schema.

Interessante Artikelen