Alfabetisch sorteren in Excel

Stap 1

Maak uw spreadsheet met behulp van Microsoft Excel-kolommen. Plaats de namen die u wilt organiseren in een kolom met een naam in elke cel. In het voorbeeld van voetbal, zou je ze kunnen noemen "achternaam, voornaam", zoals in dit voorbeeld "Robbins, Johnny", "Ferguson, Anne", enz.

Stap 2

Selecteer een cel in de kolom die u alfabetisch wilt ordenen door met de linkermuisknop te klikken. De voetbal-spreadsheet wordt op achternaam geordend en u kunt klikken op "Robbins, Johnny", "Ferguson, Ann" of een van de genoemde namen.

Stap 3

Kies de knop "Sorteren van A tot Z" om dit in oplopende alfabetische volgorde te doen of de knop "Sorteren van Z tot A" om het in aflopende alfanumerieke volgorde op de bovenste taakbalk te doen. Als u "Robbins, Johnny" in het voetbalvoorbeeld koos en op de knop "Sorteren van A tot Z" klikte, zou dit bestellen: "Adams, Douglas, " als de voornaam en "Zahn, Monty", als de laatste en "Robbins, Johnny, " ertussenin.

Interessante Artikelen