Accenten leggen op woorden op een mobiele telefoon

Stap 1

Open uw e-mail, sms of andere toepassing op uw telefoon waarnaar u wilt schrijven.

Stap 2

Schrijf zoals je normaal zou doen totdat je een woord bereikt dat je moet benadrukken.

Stap 3

Houd de letter op het virtuele toetsenbord ingedrukt die het dichtst bij de gewenste letter ligt. Als u bijvoorbeeld de geaccentueerde "e" wilt die in het Spaans gebruikelijk is, houdt u de "e" -toets ingedrukt. Als uw telefoon deze functie heeft, verschijnen er verschillende opties met de letter "e" met verschillende accenten en bijbehorende symbolen.

Stap 4

Veeg omhoog naar de juiste letter met een accent wanneer deze verschijnt. Steek uw vinger op wanneer de gewenste letter is gemarkeerd.

Stap 5

Herhaal het proces van het ingedrukt houden van de toets voor elke toets die u wilt accentueren.

Interessante Artikelen